Preventief Medisch Onderzoek

Werken aan uitval/verzuim en de vermoeidheid op de werkvloer? Laat uw medewerkers weer productiever en energieker glimlachen op de werkvloer met ons Preventief medisch onderzoek!

  • Werkt motiverend en stimulerend voor uw medewerkers
  • Medische APK voor het lichaam
  • Verbeterd het bedrijfsimago, straal uit dat u geeft om uw medewerkers
  • Direct inzicht in de gezondheid van de werknemers

Preventief Medisch Onderzoek Nederland

PMO Nederland  is de verstrekker van het preventief Medisch Onderzoek in Nederland! PMO Nederland voert gezondheidscheck uit op bedrijfslocatie, deze onderzoeken worden specifiek afgestemd op de werkzaamheden binnen de organisatie. Het doel van het PMO is bewustwording creëren, mensen aanzetten tot een gezondere levensstijl en natuurlijk het verzuim binnen de organisatie te verminderen. 

De PMO (preventief medsich onderzoek) is een term die we steeds meer horen op de werkvloer, vooral op de werkvloer van een organisatie die zijn werknemers op nummer 1 heeft staan.

Inzicht

In één keer inzicht in de vitaliteit, werksfeer en omgeving van de medewerkers.

Eenvoud

Wij komen langs op locatie om elke drempel weg te nemen. 

ARBO

Voldoet aan artikel 18 van de Arbowet elke een PMO periodiek verplicht heeft gesteld.  

Meten is weten

Geeft inzicht in ziekteduur en ziekteverzuim van de medewerkers.

Preventief Medisch onderzoek (PMO)

Tijdens de PMO worden er op verschillende vlakken de gezondheid gemeten van de werknemers, dit is op de fysieke gezondheid, fysieke belastbaarheid en de mentale belastbaarheid. Deze factoren samen bepalen of een werknemer zich fit en vitaal voelt. Een fitte en vitale werknemer presteert beter op zijn werk en heeft na zijn werk nog energie over om op sociaal vlak actief te zijn wat tevens weer ontspannen werkt.

Alle werknemers ontvangen een rapport over hun gesteldheid met advies daar waar nodig, u als werkgever ontvangt de samenvatting, anoniem, en heeft inzicht in het verzuim, de fitheid en het gemis op de werkvloer. Wie wilt er nu geen werknemers die fluitend binnen komen en met de sporttas na hun werkdag op pad gaan.

Als u de PMO periodiek aanbied aan uw werknemers voldoet u tevens aan artikel 18 van de Arbowet!

PMO Nederland preventief medisch onderzoek

Is het verplicht een preventief medisch onderzoek aan te bieden?

Artikel 18 van de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat dat het als werkgever verplicht is een PMO periodiek aan te bieden. Bovendien moet de PMO ook vernoemd staan in de RI&E. Het is er op gericht de gezondheid van werknemers te monitoren en de risico’s die de arbeid hebben op hun geondued te minimaliseren en/of voorkomen.

Hoe gaat het preventief medisch onderzoek in zijn werk.

Wij hebben een breed assortiment van testen om de gezondheid en vitaliteit van werknemers in kaart te brengen.

Bedrijf in kaart

Samen met HR maken wij een passende unieke PMO per bedrijf. We bepalen welke testen aansluiten bij uw bedrijf en welke als meerwaarde zijn om in kaart te brengen.

Testen op locatie

Het tweede deel is het uitvoeren van de testen, welke wij op de bedrijfslocatie uit kunnen voeren. Werknemers hoeven hierdoor niet te reizen om de PMO te doen. Wij kunnen een heel scala aan waardes meten, naast het bloed onderzoek zitten er ook fysieke testen bij om het uithoudingsvermogen te meten en zullen de lichaamswaardes als gewicht, buikomvang en bloeddruk ook niet ontbreken.

Vragenlijst medewerkers

De preventief medische onderzoeken bestaan uit 2 delen, een uitgebreide vragenlijst over de werkdruk, werk ervaring, medische voorgeschiedenis, prive situatie en het ziekte verzuim.

Rapportage

Na het onderzoek ontvangt u als werkgever een totaal verslag van alle resultaten en uitkomsten en geven wij hier ook een passend advies op. Wij zullen ingaan op de gezondheid, vitaliteit, het ziekteverzuim en de ervaren werkdruk. Alle uitslagen worden volgens de privacy wetgeving verwerkt, dit houd in dat er geen persoonsgegeven zichtbar zullen zijn.

Het doel van het preventief medsich onderzoek

Binnen de PMO staan 3 doelen centraal, er kan per bedrijf uiteraard meer focus gelegd worden op 1 van de 3 doelen. Per bedrijf/ organisatie bekijken we wat voor jullie het meest in aanmerking komt.

De doelen zijn;

Bewaken en bevorderen van de individuele gezondheid van de werknemers en van de werknemers groepen per functie.

Bewaken en verbeteren van het individuele functioneren en het functioneren van de werknemers groepen per functie.

Actief preventief bezig zijn met het voorkomen van ziekteverzuim en uitval van de individu als de groepen werknemers per functie.

Wat levert de PMO op voor u als bedrijf.

Bij 60% van de deelnemers waarbij er een slechte gezondheid score gemeten is zal direct aan de slag gaan met een gezondere leefstijl. Wij zullen een uitgebreid plan mee geven hoe de werknemers dit aan kan pakken. Door de gezondere werkenemrs zal het ziekteverzuim met 10% dalen wat zelfs op kan lopen tot 20% (CBS)

Hoe vaak moet het preventief medsich onderzoek aangeboden worden?

De periodes waarin de werkgever de PMO uit laat voeren staat niet vast, wel word het aangeraden terug te laten keren om te kijken of er verbeteringen zichtbaar zijn en een eventuele verslechtering tijdig bij te sturen. Wij adviseren om de PMO elk  jaar uit te voeren, hierdoor blijft er een actueel zicht op het verzuim, de oorzaak hiervan en de gezondheidsrisico’s.

Wat onze klanten zeggen

5/5

M.P.M

”Direct inzichten en handvaten om mee verder te gaan”

5/5

Interchange 

”Fijne samenwerking gehad”

5/5

Zadkine

”Flexibele partij om mee samen te werken”

PAGO of PMO?

De PMO is een uitgebreidere versie van de PAGO. De belangrijkste verschillen zitten hem in;

  • De PMO geeft veel uitgebreider weer hoe de geestelijke en fysieke gezondheid is van de werknemer. De PAGO blijft oppervlakkiger en is hierdoor minder specifiek.
  • De PMO word volledig aangepast naar de werkzaamheden binnen uw bedrijf en de hiervoor belangrijke testen.
  • Bij de PMO volgt een uitgebreid verslag met passende oplossingen specifiek voor uw bedrijf om de gezondheid van uw werknemers te verbeteren of beschemen.

Veel gestelde vragen

U kunt gemakkelijk contact opnemen via, +31180335014, info@pmo-nederland.nl of via ons contactformulier. 

PMO is een afkorting voor Preventief Medisch Onderzoek. 

Een goed uitgevoerd Preventief Medisch Onderzoek leidt tot minder verzuim, gezondere werknemers en vitalere werknemer. 

Op het moment dat er sprake is van een medewerker is een PMO al raadzaam. 

In Artikel 18, van de Arbeidsomstandighedenwet staat  dat werkgevers medewerkers “periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken”.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met info@pmo-nederland.nl of vul onderstaand het contactformulier in.

Meer informatie over PMO-Nederland?

Openingstijden

Maandag- vrijdag: 8:00-18:00
Avonden en weekend: op afspraak

Contactgegevens

Achterom 1a Barendrecht
Telefoon: +31180335014
Email: info@pmo-nederland.nl

Contactformulier